Erkenning als leerbedrijf

Om een leerwerkplek in een duaal traject aan te bieden, moet je een erkend leerbedrijf zijn voor de betreffende studierichting.

Je moet hiervoor voldoen aan de erkenningsvoorwaarden  en een erkenningsaanvraag  indienen.

Je moet een mentor aanduiden die instaat voor de opleiding en begeleiding van de leerling op de werkplek. Mentoren kunnen een gratis mentoropleiding volgen via het sectoraal opleidingsfonds INOM Arbeiders. Bedrijven uit andere sectoren nemen best contact op met de contactpersoon van hun sector.

Je houdt een intakegesprek met de leerling. Indien je de leerling een leermogelijkheid wil aanbieden, sluit je een overeenkomst af.

Er bestaan twee overeenkomsten.

  • Als de jongeren op jaarbasis gemiddeld meer dan 20u/week op de werkplek leert, geldt de Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO). Het leerbedrijf betaalt de jongere in dit geval een maandelijkse leervergoeding.
  • Als de jongere op jaarbasis gemiddeld minder dan 20u/week op de werkplek leert, sluit je een Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO) af.
  • De overeenkomst worden opgesteld volgens de modellen vastgelegd door de Vlaamse overheid.

Welke overeenkomst geldt, hangt samen met de duale studierichting.

  • Lassen-constructie duaal: OAO (gemiddeld op jaarbasis minimum 20u/week)
  • Elektromechanische technieken duaal: SAO (gemiddeld op jaarbasis 10u/week)

De overeenkomst moet opgesteld worden volgens het model dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering.

Je doet je aanvraag tot leerbedrijf via het digitale loket van Syntra Vlaanderen.

Als bedrijf behorende tot PC 105, PC 111, PC 209, PC 219 en PC 224 wordt je aanvraag behandeld door het Sectoraal Partnerschap van de Technologische Industrie. De aanvraag van technologische bedrijven behorende tot PC 200 worden behandeld door het Vlaams Partnerschap Duaal leren.

Heb je vragen over de erkenningsprocedure en sociale wetgeving? Contacteer duaalleren@syntravlaanderen.be

Heb je vragen over het digitale loket? Contacteer helpdesk@werkplekduaal.be.

Voor andere vragen rond de erkenning? Contacteer onderwijs@inom.be. Ook de school of het leercentrum waarmee je zal samenwerken, kan je ondersteunen bij de indiening van de erkenningsaanvraag. 

Incentives voor bedrijven

Bedrijven die een leerling begeleiden in een duaal traject kunnen gebruik maken van volgende financiële overheidsincentives :

 

Meer informatie over duaal leren in de technologische industrie? Contacteer
Veerle Vermeulen of  Mieke Vermeiren

Partners van Don Bosco Hoboken

Partners van GO! Technisch Atheneum Halle

Partners van Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo

Partners van Petrus & Paulus Campus West, Oostende

Partners van Don Bosco Haacht

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle V. of Mieke V.

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die vandaag het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle V. of Mieke V.

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die vandaag het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle V. of Mieke V.

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info ?  Contacteer Veerle V. of Mieke V.

Veerle Vermeulen

Expert

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 52
+32 498 77 57 80
veerle.vermeulen@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise

Mieke Vermeiren

Chief Expert Flanders Region

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 06
+32 486 61 79 79
mieke.vermeiren@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise