LASSEN-CONSTRUCTIE DUAAL (BSO – DBSO – Leertijd)

Leerinhoud

HET TRAJECT LASSEN-CONSTRUCTIE DUAAL

In de opleiding Lassen-constructie Duaal leer je alle aspecten van het hoeknaadlassen en plaatlassen. Je maakt ook kennis met de basis van pijplassen. 

Eerst leer je de basistechnieken. Deze oefen je verder in op de werkplek en gestaag breid je je competenties verder uit. Er wordt veelal projectmatig gewerkt volgens de opdrachten in het bedrijf. 
Je wordt hierbij begeleid door een leraar/trajectbegeleider uit de school en een mentor in het bedrijf.

Je leert minimum 20 uren per week op de werkplek. In de praktijk betekent dit veelal dat je 3 dagen bij het bedrijf leert en 2 dagen op school. 

Lassen-constructie wordt aangeboden in het BSO, het deeltijds BSO (DBSO) en in de Leertijd (Syntra).

In de duale opleiding lassen-constructie komt zowel het hoeknaadlassen als het plaatlassen doorgedreven aan bod. Daarnaast krijg je een basisopleiding pijplassen. Je wordt begeleid door ervaren lassers. Je krijgt realistische opdrachten die aansluiten bij het werk dat je later als lasser moet doen. Je leert lassen conform de internationale lasnormen die in de industrie gelden.  

Bovendien maak je deel uit van de werkvloer. Je komt bijna dagelijks in contact met professionele lassers, je bent betrokken bij het productieproces en je maakt deel uit van een team. Hierdoor kan je ook een aantal ‘soft skills’ verder ontwikkelen  zoals werken in een team, initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen. Veel bedrijven zoeken goede vakmensen die ook sterk zijn in deze algemene competenties. Ook hier heb je een stap voor.

LESSENTABEL

Naast een uitgebreide technische vorming in de school en op de werkplek, krijg je vanzelfsprekend ook de lessen algemene vorming op school (PAV, godsdienst, talen, …

De lessentabel geeft je meer informatie. Binnenkort vind je hier de lessentabel.

COMMUNICATIE EN FEEDBACK

Doordat je je opleiding voor het grootste deel in een bedrijf volgt, is er extra aandacht voor een goede communicatie tussen jou als leerling, de school en het bedrijf. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over wat je waar zal leren, wie je hierin zal begeleiden, waar je met vragen terecht kan, waar men op let bij de evaluatie, …

Er wordt gewerkt met een evaluatie- en feedbacktool waarin jijzelf, je leraren en mentor in het bedrijf de evolutie van je leerproces en bijzondere aandachtspunten opvolgen en uitwisselen.

LEERVERGOEDING

Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maandelijks 500,10 euro in het eerste jaar tot maximaal 539,10 euro in het tweede jaar.

SCHOLEN & BEDRIJVEN

Hier vind je de scholen en leercentra die de studierichting Lassen-constructie duaal aanbieden.

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT

ANTWERPEN

LIMBURG

IN SAMENWERKING MET:

WAT NA?

Na de 3de graad lassen-constructie duaal kan je aan de slag  in bedrijven in o.m. de subcontracting, transport- en bouwsector, maar ook in de servicesector die werkt in o.m. de voedings-, farma- en de chemische industrie

VERDER STUDEREN

De studierichtingen fotolassen en pijpfitten-lassen-monteren  sluiten het best aan bij de studierichting lassen-constructie duaal.  

Vraag hierover meer inlichtingen op je school of bij een CLB-medewerker, sommige overgangen zijn immers niet zo evident en niet alle richtingen worden elk jaar aangeboden.

PRAKTISCH

TOELATING

Om toegelaten te worden tot het eerste leerjaar van de 3de graad ‘Lassen-constructie duaal’ moet je geslaagd zijn in het 2de leerjaar van de 2de graad ASO, TSO, KSO of BSO.

Raadpleeg voor meer details www.onderwijskiezer.be, de school/het leercentrum of je CLB-begeleider.

DUAAL COMPETENT

Duaal leren is niet voor iedereen de beste keuze. Daarom gaan de school en het bedrijf samen met jou na of je klaar bent voor duaal leren. Dit betekent dat je reeds sterk bent in een aantal algemene startcompetenties zoals stiptheid, werken in team en initiatief nemen. Je bent ook bereid om hier in te groeien door te leren in een professionele omgeving. Ook je motivatie om voor dit uitdagend traject te gaan wordt samen besproken.

ATTESTEN

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

  • het studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad SO als je geslaagd bent voor je volledige tweejarige duale opleiding. Dan heb je alle competenties verworven van de algemene vorming én van de beroepskwalificatie.
  • Het certificaat van constructielasser als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming. Deze beroepskwalificatie omvat volgende beroepsgerichte clusters: Hoeknaadlassen – alle posities; Plaatlassen – onder de hand en verticaal stijgend/ boven de hand en verticaal dalend.
  • Een deelcertificaat ‘plaatlasser’ of ‘hoeknaadlasser’ als je niet geslaagd bent voor alle onderdelen van de beroepsgerichte vorming maar wel voor de module plaatlasser of hoeknaadlasser.
  • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen.  Bv. als je niet alle competenties van de beroepskwalificatie hebt verworven of enkel geslaagd bent in de algemene vorming.
MEER INFO EN INFOMOMENTEN

Heb je een specifieke vraag? Contacteer gerust de school/ het leercentrum of je CLB-begeleider voor meer inlichtingen. 

Partners van Don Bosco Hoboken

Partners van GO! Technisch Atheneum Halle

Partners van Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo

Partners van Petrus & Paulus Campus West, Oostende

Partners van Don Bosco Haacht

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle V. of Mieke V.

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die vandaag het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle V. of Mieke V.

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die vandaag het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle V. of Mieke V.

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info ?  Contacteer Veerle V. of Mieke V.

Veerle Vermeulen

Expert

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 52
+32 498 77 57 80
veerle.vermeulen@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise

Mieke Vermeiren

Chief Expert Flanders Region

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 06
+32 486 61 79 79
mieke.vermeiren@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise