WAAROM DUAAL LEREN?

LEREN²

Duaal leren is een leermethodiek waarbij leerlingen de vereiste competenties deels in de klas en deels op de werkplek leren. Die werkplek kan ook een gesimuleerde werkplek zijn bij bv. een sectoraal of een VDAB-opleidingscentrum.

WAAROM DUAAL LEREN?

Een kwalitatief duaal leersysteem leidt tot beter opgeleide leerlingen. Jongeren versterken hun competenties -zowel de technische als de ‘soft skills’- door het leren in de klas te koppelen aan de bedrijfsrealiteit met up-to-date technologieën en infrastructuur. Meteen vormt dit ook een professionaliseringsopportuniteit voor de leraren.

Doelstelling is dat het duaal leren technische studierichtingen aantrekkelijker maakt en de ongekwalificeerde uitstroom vermindert.

ONZE AANPAK

We kiezen resoluut voor een sterk partnerschap tussen onderwijs en bedrijfsleven. Er is in elke fase van de ontwikkeling een nauwe samenwerking met de onderwijsnetten en met de deelnemende scholen en bedrijven.

HET STANDAARDTRAJECT EN DE COMPETENTIEMATRIX

Het vertrekpunt van elke duale studierichting is het standaardtraject. Dat bepaalt welke competenties in het duale traject moeten worden aangeleerd. Het is gebaseerd op één of meerdere beroepskwalificatieprofielen en omvat de eindtermen. Het standaardtraject wordt op Vlaams niveau door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), de sectorale en onderwijspartners samen opgemaakt.

Het standaardtraject wordt vervolgens vertaald naar een competentiematrix die per competentie aangeeft waar deze best aan bod komt (op school en/of de werkplek) en of het om kennis, vaardigheden of attitude gaat. Deze matrix bepaalt hoeveel uren de leerlingen op jaarbasis gemiddeld zullen leren op de (gesimuleerde) werkplek.

Een leergemeenschap is een groep van technische en/of pedagogische experten uit scholen, bedrijven en (sectorale) opleidingscentra.

De meerwaarde van het werken in leergemeenschappen is dat onderwijs en bedrijfsleven samen het duaal leertraject vorm geven. Co-creatie ten top!

Voor de competenties die aangeleerd worden op de (gesimuleerde) werkplek werden leerfiches ontwikkeld. Deze leerfiches bevatten: de leerdoelen, de kennis en vaardigheden die op school aangeleerd worden, mogelijke oefencontexten en de evaluatiecriteria . Neem een kijkje voor de leerfiches bij de betreffende studierichting. Voor elke studierichting is er een Netwerk Duaal leren waar de ervaringen uit de leergemeenschappen worden teruggekoppeld. Het doel daarvan is om het leertraject en het beleid duaal leren op Vlaams niveau verder op punt te stellen.

DUAAL LEREN SLIM ORGANISEREN

Duaal leren kan slechts een succes zijn als het team van leraren, trajectbegeleiders en mentoren samen met goesting werken aan het duaal leren. En dit met een organisatievorm waarbij binnen duaal leren optimaal worden begeleid. Een gedeelde visie over de kernopdrachten, waarden en ambities hierbij is een startpunt.

Lees meer over onze aanpak in de Blauwdruk Duaal Leren

1

SAMEN STERK

2

DENKEN & DOEN

3

KRACHTIGE OPLEIDING

4

DUURZAME TEAMS

Partners van Don Bosco Hoboken

Partners van GO! Technisch Atheneum Halle

Partners van Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo

Partners van Petrus & Paulus Campus West, Oostende

Partners van Don Bosco Haacht

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle V. of Mieke V.

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die vandaag het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle V. of Mieke V.

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die vandaag het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle V. of Mieke V.

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info ?  Contacteer Veerle V. of Mieke V.

Veerle Vermeulen

Expert

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 52
+32 498 77 57 80
veerle.vermeulen@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise

Mieke Vermeiren

Chief Expert Flanders Region

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 06
+32 486 61 79 79
mieke.vermeiren@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise